Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
    Διάρκεια: 40 ώρες​
Πιστοποιήστε τις γνώσεις σας και αποδείξτε Διεθνώς τις ικανότητές σας! 
    ​Αποκλειστικά για Επαγγελματίες των Social Media!
Το σεμινάριο καλύπτει όλες τις κατηγορίες των Social Media όπως επιτάσσει το Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας να γνωρίζει:

1. ​Πως λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά τα Social Media (ανά κατηγορία)

2. Monitoring στα Social Media και το Διαδίκτυο​​

3. Πως αναπτύσσουμε την Στρατηγική Επικοινωνίας στα Social Media 

​​4. Πως επιτυγχάνουμε πραγματικό Engagement στα Social Media

5. Social Media Community Management​​

6. Social Media Crisis Management
​​​
7. Πως δημιουργούμε αποτελεσματικές ενέργειες Promotion

8. Facebook Apps, Social Media Apps​​

9. Πως αναπτύσσουμε το πλάνο Διαφήμισης στα Social Media (Facebook Ads, Linkedin Ads κλπ)

10. Πως παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα της επένδυσής μας στα Social Media (ROI/Reporting)
​​
11. Social Media και E - Commerce

12. Creative use of Social Media in a Campaign - Concepts Adaptation 

13. Case Studies

14. Workshop 

​Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ